INTEGRITETSPOLICY

The Public, Fem små hus, Bierhaus och Hotell Åkersberga

Personuppgifter
The Public Sundbyberg, The Public Täby, The Public Åkersberga, Fem små hus, Bierhaus och Hotell Åkersberga ingår i restaurangkoncernen The Public Group AB (org. nr. 556976-4854). The Public Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Undrar du hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via email på info@thepublic.se
Vi samlar in olika personuppgifter beroende på om du bokar bord eller hotellrum eller betalar med faktura. Personuppgifter sparas också när du köper presentkort, besöker någon av våra hemsidor, anmäler dig till nyhetsbrev eller deltar på något av våra event
Personuppgifter vi samlar in
• Namn
• Kontaktuppgifter, e-postadress, adress och telefonnummer
• IP-adress
• Korrespondens med oss
• Om du besvarar enkätutskick sparar vi ditt svar.
• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)

Skäl att spara personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera ditt besök hos oss. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer ändamål för personuppgiftsbehandling:

• Bokningar: När du gör en bokning på någon av restaurangerna som ingår
The Public Group kommer vi att lagra dina uppgifter. Detsamma gäller om du bokar rum på vårt hotell. Uppgifterna behövs för att du ska kunna göra en bokning hos oss. När gästen bokar ett bord ingår parterna ett avtal vilket berättigar behandling av personuppgifter för administration och statistik.

• Marknadsföring, t.ex. genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@thepublic.se. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick.

• Beställningar online eller i någon av våra restauranger eller hotell. Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en beställning online eller på plats.

• Vid betalningar: För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

• När du deltar på något av våra event: Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

• Förbättra oss: Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka